Dowiedź się ile możesz otrzymać w ramach odszkodowania


Osoby poszkodowane bardzo często stawiają pytania dotyczące wysokości odszkodowania. Zazwyczaj podanie nawet orientacyjnej kwoty jest trudne, gdyż wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników takich jak rodzaj urazu, okres występowania dolegliwości, ich nasilenie, wpływ symptomów na życie zawodowe i prywatne oraz czy poszkodowany powróci do zdrowia itd.

Jednakże w niektórych przypadkach wskazanie orientacyjnych kwot odszkodowania powypadkowego jest możliwe. I tak w oparciu o wytyczne Judicial College Guidelines podajemy szacunkową wysokość odszkodowań powypadkowych tylko za doznany uraz i związany z tym ból i cierpienie.

 • Złamany obojczyk: £4.290 – £10.230
 • Złamanie ręki  (kości przedramienia): £5.500 – £16.060
 • Złamanie nadgarstka: do £8.580
 • Złamanie lub pękniecie kości palca: do £3.960
 • Poważne złamanie palca wskazującego: £7.620 – £10.230
 • Utrata małego palca: £7.230 – £10.230
 • Pęknięcie kościu kciuka: do £3,300
 • Poważne zwichnięcie kciuka: £3.300 – £5.670
 • Złamanie nogi (kość udowa): £7.620 – £11.770
 • Złamanie nogi (kość piszczelowa lub strzałkowa): do £9.900
 • Złamanie stawu skokowego bez przemieszczenia: do £11.500
 • Proste złamanie kości sródstopia z pełnym dojściem do zdrowia: do £5.860
 • Złamanie stopy: do £11.500
 • Proste złamanie palca u nogi  z pełnym dojściem do zdrowia: do £4.680
 • Złamanie nosa z pełnym dojściem do zdrowia: £1.430 – £4.260
 • Proste złamanie kości policzkowej z pełnym dojściem do zdrowia: £1.950 – £5.390
 • Proste złamanie szczęki, wymagające unieruchomienia ale z pełnym dojściem do zdrowia: £5.390 – £7.320

Proszę zwrócić uwagę, iż powyższe kwoty nie obejmują odszkodowania za utratę zarobków w związku z nieobecnością w pracy po wypadku. Jeśli nieobecność w pracy była zasadna i była konsekwencją wypadku, Adwokaci Sintons mogą uzyskać odszkodowanie za utracony dochód w okresie nieobecności w pracy.

Ponadto przy poważniejszych urazach znaczącą część odszkodowania, może stanowić utrata przyszłych dochodów oraz utrata lub ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej.

I tak na przykład, jeden z adwokatów Sintons uzyskał 5 milionów funtów dla osoby, która doznała bardzo poważnego urazu mózgu w wypadku samochodowym.

Inny adwokat kancelarii Sintons wywalczył £390.000 odszkodowania dla pracownika budowlanego, który doznał poważnego urazu kostki i nie mógł podjąć pracy przez kilka lat po wypadku. Ten sam adwokat, przekonał ubezpieczyciela do wypłaty £113.000 pomocnikowi  kucharza, któremu z powodu wypadku musiano amputować środkowy palec.

Dodatkowo, kancelaria adwokacka Sintons może wystąpić do ubezpieczyciela o zwrot kosztów uszkodzonego mienia, prywatnej fizjoterapii, leczenia, podróży, leków i innych wydatków związanych z wypadkiem. Istnieje także możliwość domagania się kwot za bezpłatną opiekę świadczoną przez najbliższe Ci osoby.

Sintons to kancelaria adwokacka, a nie pośrednik. Świadczy ona pomoc prawną od 120 lat. Reprezentuje klientów na terenie całej Anglii i Walii, a ich zespół to ponad 200 osób w tym 30 partnerów. Działa na zasadzie No Win No Fee, co oznacza, że ich klienci nie ponoszą ryzyka finansowego.

Jeżeli miałeś wypadek w pracy, drogowy lub inny polski prawnik kancelarii Sintons udzieli Ci darmowej i niezobowiązującej porady na temat możliwości wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe.

0330 041 5470 – bezpłatne połączenia z telefonów komórkowych.

Wyślij darmowy sms WYPADEK na numer 60777 – zadzwonimy do Ciebie.


Contact Us  Możesz zawsze zmienić swoje zdanie i wypisać się Tutaj.

  Informacje uzyskane od Ciebie będą używane tylko w Twojej sprawie i nie będziemy dzielić ich z osobami trzecimy bez Twojej zgody.