Zasiłki i benefity po wypadku


Podstawowe informacje o zasiłkach (benefitach).

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w skutek wypadku, możesz być uprawniony do szeregu zasiłków takich jak:

Powyższe zasiłki różnią się od siebie, a prawo do ich otrzymania jest określone inaczej dla każdego z nich. Zasadniczo brany jest pod uwagę rozmiar doznanych urazów i ich wpływ na Twoje życie.

Poniższe informacje dają tylko ogólny zarys ich funkcjonowania i niezbędne jest zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi stronami internetowymi, które dokładnie opisują każdy z zasiłków oraz udanie się do państwowych instytucji odpowiadających za ich przyznawanie.

Industrial injuries disablement benefit (IIDB)

Jeżeli doznałeś wypadku w pracy lub cierpisz na chorobę zawodową, możesz być uprawniony do otrzymania tego zasiłku. Prawo do tego benefitu nie jest uzależnione od Twojego wynagrodzenia ani oszczędności, a jedynie od stopnia niepełnosprawności, która jest konsekwencją wypadku w pracy lub choroby zawodowej. Stopień niepełnosprawności będzie oszacowany przez lekarza powołanego przez DWP. Zazwyczaj uszczerbek na zdrowiu musi wynosić nie mniej niż 14% aby otrzymać ten zasiłek. Jeśli doznałeś kilku urazów lub chorób można je połączyć dla potrzeb oceny stopnia niepełnosprawności.  Wysokość zasiłku zależy od procentowej wysokości doznanego uszczerbku.

Personal independence payment (PIP)

Jeśli w skutek uszkodzenia ciała doznałeś długotrwałego i znaczącego uszczerbku na zdrowiu możesz być uprawniony do tego benefitu. Trudności muszą trwać przez okres 3 miesięcy, a następnie musi zostać ustalone, że będą one trwały przez co najmniej 9 kolejnych miesięcy. Inne okresy dotyczą osób krytycznie chorych. Możliwość uzyskania tego benefitu oraz jego wysokość zależy od dwóch elementów tj. wpływu urazu na życie codzienne oraz możliwość poruszania i przemieszczania się. Benefit ten nie podlega opodatkowaniu.

Istnieje także możliwość uzyskania zasiłku dla osób opiekujących się dziećmi w wieku poniżej 16 roku, które mają poważne problemy z chodzeniem lub potrzebują znacząco więcej opieki niż zdrowi rówieśnicy.

Employment & Support Allowance

Jeśli doznałeś uszkodzenia ciała i nie możesz pracować, ten benefit może Ci przysługiwać.  Zostaniesz zbadany przez komisję, która określi zakres Twojego urazu i jego wpływ na zdolność do podjęcia pracy zarobkowej. Jeśli zostanie określone, że uszkodzenie ciała wpływa na możliwość podjęcia przez Ciebie pracy i jeśli nie jesteś w wieku emerytalnym oraz nie otrzymujesz chorobowego Statutory Sick Pay (SSP) możesz kwalifikować się do tego świadczenia. O to świadczenie mogą ubiegać się osoby zatrudnione, bezrobotne oraz samozatrudnione (self-employed).

Attendance Allowance

Osoby, które skończyły 65 lat i mają odpowiedni stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o to świadczenie. Ten zasiłek jest dostępny niezależnie od tego w jaki sposób doszło do Twojego uszczerbku na zdrowiu. Ten zasiłek przysługuje osobą, których niepełnosprawność jest na tyle poważna, że wymagają opieki lub nadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa tym osobą lub osobą w ich otoczeniu. Wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności oraz wymaganej pomocy.

Constant Attendance Allowance (CAA).

Jeśli w skutek wypadku w pracy lub choroby zawodowej cierpisz z powodu bardzo poważnej niepełnosprawności możesz być uprawniony do tego zasiłku. To świadczenie jest dostępne dla osób, które potrzebują codziennej pomocy i opieki z powodu niepełnosprawności oraz są uprawnione do zasiłku o nazwie Industrial Injuries Disablement Benefit. Wysokość zasiłku zależy od stopnia niepełnosprawności oraz zakresu koniecznej opieki. Wysokość Twojego dochodu oraz oszczedności nie wpływają na ten zasiłek. CAA nie jest opodatkowane.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.