Zasiłki i benefity po wypadku


Podstawowe informacje o zasiłkach (benefitach).

Jeśli doznałeś obrażeń ciała w skutek wypadku, możesz być uprawniony do szeregu zasiłków takich jak:

Powyższe zasiłki różnią się od siebie, a prawo do ich otrzymania jest określone inaczej dla każdego z nich. Zasadniczo brany jest pod uwagę rozmiar doznanych urazów i ich wpływ na Twoje życie.

Poniższe informacje dają tylko ogólny zarys ich funkcjonowania i niezbędne jest zapoznanie się z oficjalnymi, rządowymi stronami internetowymi, które dokładnie opisują każdy z zasiłków oraz udanie się do państwowych instytucji odpowiadających za ich przyznawanie.

Industrial injuries disablement benefit (IIDB)

Jeżeli doznałeś obrażeń podczas wypadku w pracy, co skutkowało uszczerbkiem na zdrowiu, możesz być uprawniony do otrzymania tego zasiłku. Prawo do tego benefitu nie jest uzależnione od Twojego wynagrodzenia ani oszczędności, a jedynie od stopnia niepełnosprawności, która jest konsekwencją wypadku w pracy. Stopień niepełnosprawności będzie oszacowany przez lekarza powołanego przez DWP. Zazwyczaj uszczerbek na zdrowiu musi wynosić nie mniej niż 14% aby otrzymać ten zasiłek. Jeśli doznałeś kilku urazów można je połączyć dla potrzeb oceny stopnia niepełnosprawności.  Wysokość zasiłku zależy od procentowej wysokości doznanego uszczerbku.

Personal independence payment (PIP)

Jeśli w skutek uszkodzenia ciała doznałeś długotrwałego i znaczącego uszczerbku na zdrowiu możesz być uprawniony do tego benefitu. Trudności muszą trwać przez okres 3 miesięcy, a następnie musi zostać ustalone, że będą one trwały przez co najmniej 9 kolejnych miesięcy. Inne okresy dotyczą osób krytycznie chorych. Możliwość uzyskania tego benefitu oraz jego wysokość zależy od dwóch elementów tj. wpływu urazu na życie codzienne oraz możliwość poruszania i przemieszczania się. Benefit ten nie podlega opodatkowaniu.

Istnieje także możliwość uzyskania zasiłku dla osób opiekujących się dziećmi w wieku poniżej 16 roku, które mają poważne problemy z chodzeniem lub potrzebują znacząco więcej opieki niż zdrowi rówieśnicy.

Employment & Support Allowance

Jeśli doznałeś uszkodzenia ciała i nie możesz pracować, ten benefit może Ci przysługiwać.  Zostaniesz zbadany przez komisję, która określi zakres Twojego urazu i jego wpływ na zdolność do podjęcia pracy zarobkowej. Jeśli zostanie określone, że uszkodzenie ciała wpływa na możliwość podjęcia przez Ciebie pracy i jeśli nie jesteś w wieku emerytalnym oraz nie otrzymujesz chorobowego Statutory Sick Pay (SSP) możesz kwalifikować się do tego świadczenia. O to świadczenie mogą ubiegać się osoby zatrudnione, bezrobotne oraz samozatrudnione (self-employed).

Attendance Allowance

Osoby, które skończyły 65 lat i mają odpowiedni stopień niepełnosprawności mogą ubiegać się o to świadczenie. Ten zasiłek jest dostępny niezależnie od tego w jaki sposób doszło do Twojego uszczerbku na zdrowiu. Ten zasiłek przysługuje osobą, których niepełnosprawność jest na tyle poważna, że wymagają opieki lub nadzoru dla zapewnienia bezpieczeństwa tym osobą lub osobą w ich otoczeniu. Wysokość zależy od stopnia niepełnosprawności oraz wymaganej pomocy.

Constant Attendance Allowance (CAA).

Jeśli w konsekwencji wypadku skutkującego uszczerbkiem na zdrowiu, cierpisz z powodu bardzo poważnej niepełnosprawności możesz być uprawniony do tego zasiłku. To świadczenie jest dostępne dla osób, które potrzebują codziennej pomocy i opieki z powodu niepełnosprawności oraz są uprawnione do zasiłku o nazwie Industrial Injuries Disablement Benefit. Wysokość zasiłku zależy od stopnia niepełnosprawności oraz zakresu koniecznej opieki. Wysokość Twojego dochodu oraz oszczędności nie wpływają na ten zasiłek.

Jeśli miałeś wypadek i doznałeś urazu zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.