Wypadki w pracy


Odszkodowanie za wypadek przy pracy – Sintons to kancelaria adwokacka świadcząca pomoc prawną od 120 lat, licząca ponad 200 osób. Adwokaci Sintons odzyskują odszkodowania powypadkowe na terenie całej Anglii i Walii w oparciu o zasadę No Win No Fee.

Jeśli miałeś wypadek w pracy nasz polski prawnik udzieli Ci niezobowiązującej i bezpłatnej porady w zakresie możliwości wystąpienia o zadośćuczynienie pieniężne. Porozmawiaj z nami w języku polskim dzwoniąc pod darmowy numer 0800 093 3060.

W tej sekcji stworzyliśmy dla Was szereg podstron opisujących najczęściej zdarzające się wypadki w pracy w tym wypadki spowodowane przez wózki widłowe, spadające przedmioty, niewłaściwe zachowanie innego pracownika, wadliwe lub niebezpieczne maszyny i urządzenia, a także upadki z wysokości oraz poślizgnięcia i potknięcia.

Zwróciliśmy także szczególną uwagę na kilka gałęzi przemysłu, w których najczęściej dochodzi do wypadków. Zgodnie z danymi polskiego odpowiednika Państwowej Inspekcji Pracy, czyli Health and Safety Executive do największej ilości niebezpiecznych zdarzeń dochodzi w branży budowlanej, w gospodarstwach rolnych oraz w recyklingu i na złomowiskach. Do znacznej ilości wypadków dochodzi także w magazynach, fabrykach oraz zakładach przetwórstwa mięsnego.

Prawa pracownika

Jeżeli miałeś wypadek w pracy w UK w konsekwencji, którego doznałeś urazu ciała, dolegliwości bólowych bądź trwałego uszczerbku na zdrowiu możesz wystąpić o odszkodowanie powypadkowe, pod warunkiem, że do wypadku nie doszło z Twojej winy. Co ważne, o odszkodowanie za wypadek może wystąpić nie tylko pracownik etatowy, ale także pracownik agencyjny oraz osoba samozatrudniona (self-employed).

Obowiązki pracodawcy

Jednym z głównych obowiązków pracodawcy jest podjęcie niezbędnych kroków mających na celu zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Ponadto każdy pracodawca w Anglii i Walii ma obowiązek posiadania polisy ubezpieczeniowej. Innymi słowy odszkodowania nie są pokrywane z kieszeni pracodawcy, ale przez ubezpieczyciela.

W Anglii i Walii obowiązki pracodawcy są rozległe, jednakże dla przykładu podajemy niektóre z nich.

Pracodawca ma obowiązek;

 • Zadbać, aby wszystkie korytarze, przejścia i schody były wolne od potencjalnych przeszkód, o które można się potknąć, bądź poślizgnąć,
 • Upewnić się, że rusztowania, drabiny i platformy są w dobrym stanie, posiadają wszystkie zabezpieczenia oraz są przystosowane do wykonywania konkretnych czynności,
 • Podjąć niezbędne kroki, aby ograniczyć kontakt z substancjami niebezpiecznymi bądź takimi, które mogą spowodować oparzenia,
 • Zapewnić ubiór ochronny w postaci okularów, obuwia, kasków, rękawic, kolczug masarskich itp.
 • Upewnić się, że maszyny posiadają elementy zabezpieczające przed bezpośrednim kontaktem z ruchomymi lub ostrymi częściami (np. piły i wirniki).
 • Regularnie serwisować oraz naprawiać wszystkie urządzenia, maszyny i pojazdy mechaniczne.
 • Zapewnić szkolenia, które umożliwią pracownikowi bezpieczne wykonywanie swoich zadań,
 • Przygotować ocenę ryzyka, tzw. ‘risk assessment’ wszystkich zadań, które są wykonywane przez pracowników,
 • Stworzyć system pracy, który gwarantuje możliwie największe bezpieczeństwo,
 • Pracodawca odpowiada także za wypadki spowodowane przez innych pracowników. I tak jeśli inny pracownik spowoduje Twój uraz to pracodawca, a nie inny pracownik, ponosi za to odpowiedzialność.

Ponadto, prawo nakłada na każdego pracodawcę obowiązek posiadania ubezpieczenia co oznacza, że nie pracodawca, ale firma ubezpieczeniowa pokrywa roszczenia odszkodowawcze.

Jeżeli doznał poważnego urazu to warto pamiętać, że poza możliwością uzyskania odszkodowania za uraz i ból oraz za straty poniesione przed i w trakcie prowadzenia spawy, zazwyczaj istnieje także możliwości uzyskania odszkodowania za straty finansowe, które prawdopodobnie poniesiesz w przyszłości, w szczególności mogą to być utracone lub zmniejszone zarobki oraz koszty pomocy i opieki, i tak dla przykładu:

 • Pół miliona funtów odszkodowania wywalczyliśmy dla naszego rodaka, który w pracy spadł z rusztowania i doznał urazu mózgu.
 • Uzyskaliśmy £390 000 odszkodowania dla pracownika budowlanego, który doznał bardzo poważnego urazu kostki.
 • Nasz rodak, dzięki naszej pomocy, uzyskał £300 000 za wypadek w pracy, w konsekwencji którego doznał częściowej amputacji prawego kciuka.
 • £300 000 wywalczyliśmy dla naszego rodaka, który podczas pracy został porażony prądem i doznał w szczególności poważnego urazu barku.
 • Uzyskaliśmy £400.000 odszkodowania dla pracownika gospodarstwa rolnego, który doznał poważnego wypadku przy pracy.
 • Nasz rodak, który poślizgnął się w pracy na śliskiej nawierzchni i doznał urazu pleców otrzymał £70 000.
 • Znacznie ponad 10 milionów funtów wywalczyliśmy dla młodej kobiety, która, wskutek wypadku doznała bardzo ciężkich obrażeń.
 • £12 000 uzyskaliśmy dla Polaka, który podnosząc, ponad swoją głowę, wąż ogrodowy ważący ponad 20 kg, nabawił się przepukliny, a £25 000 wywalczyliśmy dla Polaka, który doznał głębokiej, wymagającej operacji rany ciętej dłoni podczas pracy w zakładach mięsnych.

Jak widać powyżej dla nas nie ma spraw zbyt dużych ani zbyt małych.

Jeśli doznałeś urazu w wypadku w pracy zadzwoń do naszego polskiego prawnika po bezpłatną poradę, gdyż możesz być uprawniony do odszkodowania powypadkowego.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.

Kiedy możemy Ci pomoć

Adwokaci Sintons mają wieloletnie doświadczenie oraz wysoce wyspecjalizowany zespół w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki w pracy. Wielu naszych klientów dla których uzyskaliśmy odszkodowania powypadkowe doznało urazów w takich miejscach jak place budowy, magazyny, fabryki, farmy, rzeźnie, punkty recyklingu, hotele i punkty gastronomiczne.

W każdym miejscu pracy może dojść do poważnego wypadku ale pracownicy branży budowlanej i rolnictwa ponoszą zwiększone ryzyko. Jak wynika z danych Health & Safety Executive w UK, odpowiednika Państwowej Inspekcji Pracy, powyższe gałęzie gospodarki, charakteryzują się wysoką śmiertelnością. W Anglii i Walii w budownictwie znalazło zatrudnienie około 5% pracwoników, a odpowiada ono, aż za 31% wypadków śmiertelnych i 10% poważnych wypadków. Kolejną gałęzią gospodarki, w której dochodzi do proporcjonalnie największej ilości wypadków śmiertelnych i poważnych wypadków jest rolnictwo. Jak wynika z badań w ciągu ostatnich 10 lat jedna osoba na tydzień traciła życie w związku z wypadkami, do których dochodziło w gospodarstwach rolnych.

Jeśli miałeś jakikolwiek wypadek przy pracy skontaktuj się z nami. Niezależnie od tego co Ci się stało oraz gdzie doszło do wypadku pomożemy Ci jeśli tylko będzie to możliwe z naszej strony.

Co zrobić po wypadku w pracy

1.Zgłoś wypadek swojemu przełożonemu i upewnij się, że został on właściwie odnotowany w książce wypadków (accident book). Szczególnie jeśli Twoja znajomość języka angielskiego nie jest najlepsza, nie podpisuj żadnych dokumentów zanim nie upewnisz się, że opis okoliczności zdarzenia odpowiada prawdzie.

2.Jeśli jest to możliwe, dobrze jest mieć zdjęcia z miejsca zdarzenia np. śliskiej podłogi, wadliwej drabiny lub maszyny bez elementów zabezpieczających.

3.Jeśli odczuwasz jakieś dolegliwości bólowe udaj się do szpitala ‘emergency department’  lub lekarza rodzinnego ‘GP’.

4.Aby mieć pewność, że postępujesz właściwie, skontaktuj się z Prawnikami Sintons, a nasz adwokat doradzi Ci jakie czynności najlepiej podjąć.

Dlaczego Adwokaci Sintons

1.Mamy bardzo bogate doświadczenie w uzyskiawaniu odszkodowań za wypadki przy pracy.

2.Sintons to prawnicy od odszkodowań powypadkowych. Jesteśmy adwokatami, a nie pośrednikami. To my będziemy prowadzić Twoją sprawę.

3.Będziemy reprezentować Cię w oparciu o umowę No Win No Fee co oznacza, że nie ponosisz ryzyka finansowego.

4.Będziesz mógł zawsze porozmawiać z nami po polsku. Warunki współpracy oraz cała korespondencja będzie też w języku polskim.

5.Możesz mieć możliwość skorzystania z fizjoterapii oraz szeregu innych świadczeń.

6.Twoje odszkodowanie będzie obejmować rekompensatę za doznany uraz i ból ale także za utracone zarobki jeśli byłeś nieobecny w pracy w związku z wypadkiem.