Wypadki pieszych


Odszkodowanie za wypadek z udziałem pieszego

Każdego roku w Anglii i Walii około 400 pieszych ponosi śmierć na drogach, 5000 pieszych doznaje ciężkich obrażeń skutkujących trwałym uszczerbkiem na zdrowiu, a prawie 19 000 doznaje innych urazów. Do aż 25% wszystkich wypadków z udziałem pieszych dochodzi między godziną 16.00 a 19.00.

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, podczas użytkowania pojazdów mechanicznych,  mają obowiązek zachowania szczególnej ostrożności wobec pieszych. Oznacza to, że jeśli zostałeś potrącony przechodząc przez drogę lub parking albo idąc chodnikiem lub poboczem możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania powypadkowego.

Możesz być uprawniony do uzyskania odszkodowania powypadkowego za uraz nie tylko wtedy kiedy zostałeś potrącony przechodząc na zielonym świetle lub przez pasy. Prawo do otrzymania rekompensaty może Ci przysługiwać w wielu innych sytuacjach.

Wszyscy kierowcy muszą zachować ostrożność względem pieszych w każdych okolicznościach ale jest to szczególnie wymagane względem dzieci, które korzystają z dróg, przejść dla pieszych i chodników. Zwiększona uwaga winna być także zachowana w pobliżu szkół, przedszkoli, szpitali, domów opieki, na parkingach oraz w pobliżu centrów handlowych. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność również jadąc wzdłuż zaparkowanych pojazdów, gdyż zaparkowane samochody znacznie ograniczają widoczność i mogą przeszkodzić w zobaczeniu pieszego, który będzie próbował przejść przez drogę.

Udział pieszego w wypadku, w każdej z powyższych sytuacji może uprawniać do wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. Jeśli Ty lub ktoś z Twojej rodziny, został potrącony przez samochód, motor, van, ciężarówkę lub autobus i chcesz się upewnić czy przysługuje Wam odszkodowanie powypadkowe, zadzwoń do Adwokatów Sintons, a nasz polski prawnik odpowie na Twoje pytania.

Z badań wynika, że piesi ponoszą cięższe obrażenia niż pozostali uczestnicy ruchu drogowego. Proporcjonalnie, także częściej ponoszą śmierć.  Ryzyko poważnych urazów, trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz śmierci znacząco wzrasta jeśli pieszy został potrącony przy prędkości powyżej 30 mph. Ze statystyk wynika, że w UK aż 85% pieszych ginie w wyniku potrącenia przez pojazdy jadące z prędkością pomiędzy 30 mph a 40 mph. Dla porównania, przy prędkości nie przekraczającej 20 mph, tylko 5% wypadków kończy się śmiercią pieszego.

Dla pieszego, który został poszkodowany w wypadku, uzyskanie odszkodowania za uraz to czasami zwyczajnie za mało.

Adwokaci Sintons, zdając sobie sprawę z potrzeb pieszych poszkodowanych w wypadkach poza uzyskaniem możliwie najwyższego odszkodowania za uszkodzenie ciała mogą także:

  • Zorganizować bezpłatną fizjoterapię i rehabilitację,
  • Uzyskać rekompensatę za nieobecność w pracy po wypadku bądź, w dłuższej perspektywie, za utratę zdolności zarobkowej,
  • Wystąpić o odszkodowanie częściowe, które zapewni Ci godne życie do czasu wypłaty całości odszkodowania,
  • Zorganizować prywatnie bezpłatne, zalecone leczenie.
  • Uzyskać odszkodowanie za zniszczone mienie np. telefon,  ubrania, zegarek itd, oraz inne straty poniesione w związku z wypadkiem,

Dla osób, które doznały poważnych obrażeń i zostały dotknięte niepełnosprawnością możemy także, zgodnie z zaleceniami oraz na koszt i za zgodą ubezpieczyciela, pomóc w adaptacji mieszkania i nabyciu na przykład najwyższej jakości protez kończyn i wózków inwalidzkich. Dla jednego z naszych klientów, dziecka które zostało potrącone przez samochód i doznało poważnych obrażeń głowy, wygraliśmy ponad 5 milionów funtów.

Jeżeli jako pieszy zostałeś potrącony przez samochód, motor, van, ciężarówkę lub autobus i doznałeś urazu lub trwałego uszczerbku na zdrowiu, zadzwoń do Adwokatów Sintons i skorzystaj z darmowej porady specjalistów do spraw odszkodowań za wypadki.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.