Wina innego pracownika a odszkodowanie


Odszkodowanie za wypadek z winy innego pracownika

W Anglii i Walii każdy pracownik ma obowiązek zachować zasady staranności względem innych pracowników i w związku z powyższym, jeśli inny pracownik spowoduje wypadek istnieje możliwość uzyskania odszkodowania powypadkowego.

Roszczenie odszkodowawcze za uraz spowodowany przez innego pracownika nie jest wnoszone przeciwko temu pracownikowi. Każdy pracodawca jest zobowiązany do posiadania ubezpieczenia, z którego wypłacane są odszkodowania powypadkowe. Co ważne, oznacza to, że rekompensata nie będzie wypłacona z kieszeni Twojego kolegi z pracy ani nawet Twojego pracodawcy,  tylko pokryje je firma ubezpieczeniowa.

Adwokaci Sintons uzyskali setki odszkodowań dla pracowników, którzy doznali uszkodzeń ciała w skutek działania innych pracowników. Okoliczności w jakich dochodzi do wypadków z winy kolegów i koleżanek z pracy jest niezliczona ilość ale w oparciu o doświadczenie Adwokatów podajemy kilka typowych zdarzeń prowadzących do uszczerbku na zdrowiu w miejscu pracy.

W magazynach często dochodzi do wypadków podczas, których osoba prowadząca wózek widłowy lub pojazd LLOP najeżdza na drugiego pracownika. Innym przykładem są przedmioty (np. kartony lub skrzynki) pozostawione w przejściu przez jednego z pracowników, powodujące upadek kolegi lub koleżanki z pracy.

W fabrykach zdarza się, że jeden z pracowników uruchomi maszynę, w sytuacji gdy nie było to bezpieczne, powodując wypadek swojego kolegi. Kolejnym przykładem jest pracownik. który w sposób niewłaściwy obsługuje jakieś urządzenie (np. pistolet pneumatyczny lub piłę) powodując szkodę na innej osobie.

W rzeźniach często dochodzi do przypadkowych dźgnięć nożem, kolegów z zakładu pracy, podczas krojenia mięsa.

W rolnictwie zdarza się, że poprzez niewłaściwą obsługę maszyn rolniczych dochodzi do wypadków, nierzadko powodujących poważne konsekwencje.

Adwokaci Sintons mają ogromne doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań za wypadki w pracy będące konsekwencją winy jednego z pracowników.

Skontaktuj się z nami, a nasz polski prawnik poinformuje Cię, bez żadnych zobowiązań, jak możemy pomóc Ci uzyskać odszkodowanie powypadkowe za uraz doznany w UK. Wszystko to na zasadzie No Win No Fee, czyli bez żadnego ryzyka finansowego dla Ciebie oraz w języku polskim.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.