Wadliwe lub niebezpieczne urządzenia


Niebezpieczny lub uszkodzony sprzęt i urządzenia, a odszkodowanie za wypadek.

Pracodawca ma obowiązek upewnić się, że używany sprzęt, urządzenia, maszyny i ogólnie wyposażenie pracownika jest bezpieczne, sprawne oraz jest utrzymywane w należytym stanie.

Szczegółowe zapisy w tym zakresie znajdują się w ustawie Provision & Use of Work Equipment Regulations 1998, jednak obecnie w Anglii i Walii obowiązuje ustawa Employer’s Liability (Defective Equipment) Act 1969.  

W większości wypadków do uzyskania odszkodowania przez adwokatów w UK będzie konieczne wykazanie, że pracodawca:

  • wiedział, że sprzęt jest wadliwy, uszkodzony lub niebezpieczny ale nie podjął żadnych czynności aby go naprawić, albo
  • nie wdrożył systemu regularnych inspekcji, serwisowania i napraw, co pozwoliłoby na zidentyfikowanie defektu i jego naprawę jeszcze przed wypadkiem.

Prawnik Sintons będzie także mógł wywalczyć dla Ciebie odszkodowanie jeśli wykażemy, iż  pracodawca usunął zabezpieczenia (np. piły stołowej) aby ‘ułatwić’ prace i zwiększyć przez to wydajność.

W zakres wadliwego sprzętu, którego używanie może doprowadzic do wypadku, wchodzi właściwie każde narzędzie i maszyna w pracy. Mogą być to zniszczone drabiny, wybrakowane rusztowania, piły i wirniki pozbawione zabezpieczeń, niesprawne pojazdy takie jak wózki widłowe oraz jakikolwie sprzęt, który został prowizorycznie naprawiony lub zmodyfikowany i wiele innych.

O odszkodowanie za wypadek można wystąpić nie tylko kiedy doszło do niego w trakcie używania wadliwego sprzętu ale także np. jeśli w skutek wycieku wody lub oleju z maszyny lub pojazdu doszło do poślizgnięcia się jednego z pracowników.

Jeżeli uważasz, że  doznałeś urazu w skutek wypadku, do którego doszło z powodu narzędzi lub maszyn, które w Twojej ocenie są niebezpieczne lub wadliwe zadzwoń do Sintons Adwokaci od Odszkodowań i zobacz w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.