Uraz rdzenia kręgowego i kręgosłupa


Szacuje się, że rocznie nawet 2500 osób w Wielkiej Brytanii doznaje urazów rdzenia kręgowego. Głównymi przyczynami obrażeń rdzenia kręgowego są wypadki komunikacyjne oraz upadki z wysokości także podczas wykonywania pracy.

Adwokaci Sintons mają ogromne doświadczenie w reprezentowaniu osób, które doznały obrażeń rdzenia kręgowego, niezależnie od tego czy osoba poszkodowana była rowerzystą, pieszym, motocyklistą czy też podróżowała samochodem lub spadła z wysokości podczas pracy.

Zanim powierzy się adwokatowi sprawę o odszkodowanie za uraz rdzenia kręgowego warto upewnić się czy adwokat ten posiada akredytacje Stowarzyszenia Prawników ds. Szkód na Osobie (Association of Personal Injury Lawyers) w zakresie urazów rdzenia kręgowego (spinal cord injury specialists). Akredytację taką w całej Wielkiej Brytanii posiada zaledwie około 20 adwokatów, w tym dwóch specjalistów z kancelarii adwokackiej Sintons, John Davis i Andrew McGowan.

Zdajemy sobie sprawę, że potrzeby osób z urazami kręgosłupa są rozległe i złożone, dlatego nasi prawnicy zajmują się mniejszą liczbą spraw niż większość prawników innych kancelarii, po to, aby zapewnić osobom poszkodowanym proaktywną i wysoce ukierunkowaną oraz wyspecjalizowaną obsługę prawną.

Traumatyczne urazy rdzenia kręgowego są zwykle spowodowane nagłym uderzeniem w kręgosłup, powodującym przemieszczenie lub złamanie kręgów. Może dojść do całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego, bądź też do częściowego uszkodzenia powodującego zniszczenie komórek nerwowych, które przenoszą sygnały po rdzeniu kręgowym między mózgiem a resztą ciała. Niektóre urazy pozwalają na znaczne wyleczenie, a inne mogą prowadzić do paraliżu.

Uraz rdzenia kręgowego odcinka szyjnego, piersiowego lub lędźwiowego kręgosłupa może powodować poważne i trwałe kalectwo, dlatego najważniejsze jest, aby osoba poszkodowana otrzymała wczesne leczenie i rehabilitację, ponieważ może to znacznie poprawić perspektywy rozsądnego wyzdrowienia i ostatecznie poprawić jakość życia.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że uzyskanie możliwie najwyższego zadośćuczynienia pieniężnego nie jest jedynym celem osób poszkodowanych i ich rodzin. Osoby ciężko poszkodowane oczekują pomocy w uzyskaniu na koszt ubezpieczyciela:

  • Przedpłaty na pokrycie bieżących wydatków;
  • Prywatnej rehabilitacji;
  • Specjalistycznego sprzętu medycznego;
  • Prywatnego leczenia uzupełniającego;
  • Profesjonalnej opieki;
  • Adaptacji domu do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Terapii z psychologiem, specjalistami z kliniki bólu i innymi ekspertami;
  • Środka transportu przystosowanego do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Pomocy w zdobyciu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

Nasz wysoce wyspecjalizowany zespół zajmujący się urazami rdzenia kręgowego od początku prowadzenia sprawy wywiera presję na firmy ubezpieczeniowe celem uzyskania od nich przedpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu, profesjonalnej opieki oraz odpowiedniego zakwaterowania i transportu.

W sprawach polskich klientów, prowadzonych przez kancelarię Sintons zaangażowany jest również polski specjalista do spraw odszkodowań, który utrzymuje regularny kontakt z poszkodowanymi i ich rodzinami. Poszkodowani powinni mieć świadomość, iż jeśli po wypadku wrócą do Polski mogą ciągle liczyć na pomoc Adwokatów Sintons w uzyskaniu odszkodowania.

Każdy, kto doznał urazu rdzenia kręgowego, koniecznie powinien zasięgnąć porady prawnej, na temat tego czy może wystąpić o odszkodowanie. Istnieje także możliwość zasięgnięcia u naszych adwokatów drugiej opinii w toczącej się już sprawie.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060. Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.