Upadek z wysokości a odszkodowanie


Odszkodowania powypadkowe za upadki z wysokości

Prace na wysokości należą do wyjątkowo niebezpiecznych, a ryzyko wypadków, szczególnie tych powodujących poważne obrażenia ciała jest znaczne. Częstą przyczyną wypadków jest upadek z drabiny, rusztowania, platformy, ciężarówki lub innego pojazdu albo urządzenia. Niestety upadek nawet z niewielkiej wysokości może prowadzić do katastrofalnych w skutkach urazów.

Do uszkodzenia ciała w skutek upadku może także dojść w bardzo prozaicznych okolicznościach, np. w skutek upadku z krzesła podczas wymiany żarówki lub ściągania kartonów z górnych pułek.

Upadek z wysokości jest najczęstszą przyczyną wypadków śmiertelnych i wypadków powodujących trwały uszczerbek na zdrowiu. Zgodnie z danymi Health and Safety Executive, w Anglii i Walii upadki z wysokości stanowią 29% wszystkich wypadków śmiertelnych w pracy.

Kwestie pracy na wysokości zostały uregulowane w przepisach Work at Height Regulations 2005, mających na celu zapobieganie takim wypadkom. Proszę pamiętać, że nie tylko pracownik zatrudniony na etacie ale także osoba samozatrudniona (self-employed) i pracownik agencyjny mogą ubiegać się o odszkodowanie za wypadek.

Z doświadczenia naszych adwokatów wynika, iż częstymi przyczynami wypadków na wysokości są:

  • Wyposażenie nieprzystosowane do wykonywania konkretnych czynności. Z takimi sytuacjami mamy do czynienia kiedy na przykład pracownik ma do dyspozycji tylko drabine, a musi wykonać pracę angażującą jego obie ręce. Zapewnienie pracownikowi rusztowania lub platformy znacznie zmniejszyłoby ryzyko wypadku.
  • Wadliwy lub uszkodzony sprzęt. Może to oznaczać np. drabine bez antypoślizgowych podbić lub z uszkodzonymi szczeblami.
  • Niezabezpieczenie sprzętu, na którym wykonuje się prace na wysokości, co może oznaczać, iż nie wszystkie barierki ochronne na rusztowaniu zostały zamontowane lub, że nikt nie trzymał ani nie przymocował drabiny tak aby była ona stabilna.
  • Osoby pracujące na wysokości powinny odbyć odpowiednie szkolenie, otrzymywać klarowne instrukcje co do zadań, które mają być przez nich wykonywane oraz otrzymać wyposażenie i ubiór ochronny taki jak uprzęże, szelki bezpieczeństwa i kaski.
  • Pracodawca powinien także sporządzić ocenę ryzyka ‘risk assessment’ w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa występowania wypadków oraz zachować szczególną ostrożności z uwagi na duży stopień zagrożenia zdrowia i życia pracowników.

Nasi adwokaci mają bogate doświadczenie w uzyskiwaniu odszkodowań powypadkowych dla osób, które uległy wypadkom w skutek upadku z wysokości i doznały urazów. Reprezentujemy zarówno osoby, które doznały drobnych zwichnięć i złamań, oraz pracowników, którzy w skutek upadku zostali niepełnosprawni, a także rodziny ofiar wypadków kończących się śmiercią.

Jeśli w UK doznałeś uszkodzenia ciała w konsekwencji upadku z wysokości skontaktuj się z nami i skorzystaj z darmowej porady prawnej ekspertów do spraw odszkodowań powypadkowych.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.