Wypadki w fabrykach i magazynach


Odszkodowanie za wypadek w fabryce lub magazynie

Natura wykonywanych prac i zakresu obowiązków może różnić się znacząco w zależności od gałęzi gospodarki w jakiej pracujesz. Jest jednak wspólna cecha łącząca wszystkie branże, a mianowicie podczas wykonywania swoich zadań, każdy pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pracownikom etatowym i agencyjnym.

Niezależnie od tego jak doszło do wypadku, możesz skontaktować się z Adwokatami Sintons, a nasz polski prawnik doradzi Ci, czy możesz wystąpić o odszkodowanie powypadkowe. Jeśli jednak masz wątpliwości poniżej podajemy najczęstrze przyczyny wypadków, do których dochodzi w fabrykach i magazynach na terenie UK.

Spadające przedmioty

Wypadek może zostać spowodowany przez jakikolwiek przedmiot zrzucony przez innego pracownika bądź element budynku w szczególności dachu lub wentylacji, a także kartony, skrzynki i inne przedmioty źle składowane i spadające z górnych pułek i najwyższych rzędów palet. Na pracodawcy oraz innych pracownikach ciąży obowiązek upewnienia się, że nic Ci nie spadnie na głowę.

Niebezpieczny lub wadliwy sprzęt i urządzenia

Na pracodawcy ciąży także obowiązek upewnienia się, że sprzęt, urządzenia, narzędzia, maszyny i pojazdy używane w pracy są bezpieczne, sprawne, utrzymywane w należytym stanie oraz wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Jeżeli do wypadku dojdzie z powodu niebezpiecznego, zepsutego lub zmodyfikowanego sprzętu możesz być uprawniony do otrzymania odszkodowania powypadkowego, w szczególności jeśli pracodawca wiedział, że sprzęt jest wadliwy lub nie przeprowadzał regularnych inspekcji i napraw.

Upadek z wysokości

Upadki z wysokości są częstym zjawiskiem w magazynach i fabrykach. Zazwyczaj są to upadki z drabin, platform i maszyn.  Niestety upadek nawet z niedużej wysokości może prowadzić do katastrofalnych w skutkach obrażeń, dlatego pracodawca powinien tak zorganizować pracę aby zminimalizować ryzyko upadku.

Wypadki z udziałem wózków widłowych

Wózki widłowe przyczyniają sie do wielu wypadków w pracy, także tych poważnych, w szczególności jeśli dochodzi do zderzenia wózka z pieszym. W 2/3 przypadków poszkodowanymi nie są sami kierowcy wózków ale osoby postronne dlatego tak ważne jest aby wózki widłowe i inne pojazdy miały wyznaczone trasy przemieszczania się, które w możliwie najmniejszy sposób przecinają szlaki osób poruszających sie na piechotę.

Wina innego pracownika

Każdy pracownik musi zachować zasady staranności względem innych pracowników oraz nie narażać ich na niebezpieczeństwo. Dlatego jeżeli inny pracownik spowoduje Twój uraz istnieje możliwość uzyskania odszkodowania za wypadek od firmy ubezpieczeniowej.

Ręczne podnoszenie przedmiotów

Pracodawca winien tak zorganizować pracę aby unikać ręcznego przenoszenia przedmiotów, ale jeśli nie jest to w praktyce możliwe powinien sporządzić ocenę ryzyka ‘risk assessment’, a następnie podjąć działania w celu zmniejszenia ryzyka występowania wypadków i uszkodzeń ciała. Możliwość uzyskania rekompensaty zależeć będzie od wielu czynników, w tym od wagi przedmiotu, wysokości z jakiej był on podnoszony oraz cech osobistych takich jak płeć i wzrost.

Brak odzieży ochronnej

Zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy należy do jednego z naczelnych obowiązków pracodawcy. Aby zminimalizowacć ryzyko uszkodzeń ciała, tam gdzie jest to potrzebne, pracodawca,  na swój koszt, powinien wyposażyć swoich pracowników w ubrania ochronne takie jak okulary, rękawice, kask, buty, kolczugi i wiele innych.

Poślizgnięcia i potknięcia

Potknięcie lub poślizgnięcie się w pracy może uprawniać Cię do wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. Znaczna część potknięć jest konsekwencją pozostawienia w przejściach, przez innych pracowników,  wszelkiego rodzaju przedmiotów. Dziurawe i nierówne nawierzchnie także przyczyniają się do potknięć.  Odnosząc się do poślizgnięć w pracy to  najczęstszą ich przyczyną jest mokra podłoga na skutek umycia jej, wycieku z maszyn albo rozlania płynów  przez innych pracowników.

Inne zaniedbania ze strony pracodawców, które przyczyniają się do wypadków w fabrykach i magazynach  to nie przygotowanie oceny ryzyka ‘risk assessment’, źle przeszkolony personel oraz niebezpieczny system i praktyka pracy.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.