Amputacja ręki, nogi lub palca


Amputacja jakiejkolwiek części ciała oznacza poważny uraz. Nawet amputacja jednego palca może mieć katastrofalne skutki i uniemożliwić powrót do pracy, wykonywanej przed wypadkiem co może wiązać się z poważnymi konsekwencjami finansowymi dla poszkodowanej osoby.

Amputacja może wpływać na każdy aspekt codziennego życia i sprawiać, że czynności, które wcześniej były proste, są niezwykle trudne.

Urazy powodujące utratę kończyn lub palców mogą również wywoływać stres i niepokój i to nie tylko z powodu traumatycznych okoliczności wypadku, ale także z powodów kosmetycznych, długoterminowych ograniczeń w funkcjonowaniu oraz bólów fantomowych.

Kancelaria Adwokacka Sintons posiada zespół specjalistów mających bogate doświadczenie w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu wypadków powodujących amputacje kończyn oraz palców. Adwokaci, na każdym etapie sprawy podejmują kroki mające na celu zapewnić ich klientom maksymalny poziom wsparcia.

Obejmuje to ocenę potrzeb rehabilitacyjnych oraz interwencję odpowiednich specjalistów w celu określenia Twoich natychmiastowych oraz długoterminowych potrzeb.

Zidentyfikujemy również najskuteczniejsze pomoce protetyczne, które mogą być dostępne, aby umożliwić Ci odzyskanie jak największej niezależności i realizację Twoich zainteresowań, a także powrót do pracy. W tej dziedzinie zaszedł znaczący postęp, a obecne protezy to nie tylko protezy kosmetyczne, często przypominające do złudzenia kończynę, palec czy też kciuk, ale także protezy funkcjonalne.

Przy obecnym rozwoju technologii i medycyny może okazać się możliwe zapewnienie poszkodowanym takich protez, które mogą umożliwić im powrót do pracy oraz znacznie ułatwić ich codzienne funkcjonowanie.

Warte uwagi jest to, że adwokaci kancelarii Sintons, zapewnili, dla swojego polskiego klienta, który stracił rękę w wypadku w pracy, jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie, rąk bionicznych, która odtwarza naturalne wzorce ruchu ręki, gdzie kciuk oraz palce wskazujący i środkowy są aktywnie napędzane, zaś pozostałe palce podążają za nimi. Proteza ta posiada tzw. inteligentny kciuk oraz różnorodne możliwości uchwytu, a także innowacyjny nadgarstek, który wygina się, rozciąga i obraca, odzwierciedlając naturalny ruch nadgarstka. Co więcej, ręka ta wykorzystuje wieloosiowe wzorce ruchowe, aby promować naturalną postawę ciała.

Warto także wspomnieć, iż niedawno jeden z największych dostawców wysoko zaawansowanych protez wprowadził do Wielkiej Brytanii funkcjonalne protezy palców na bazie amerykańskiej Naked Prosthetics, a klient kancelarii Sintons był pierwszą osobą w Wielkiej Brytanii, która skorzystała z tej najnowocześniejszej technologii.

Poszkodowany ten doznał traumatycznej amputacji dwóch palców i został skierowany do jednej z najlepszych palcówek medycznych specjalizujących się w protezach. Początkowo rozważano zastosowanie wyłącznie wysokiej jakości protezy kosmetycznej, jednakże, adwokat prowadzący sprawę postanowił również zbadać możliwość zastosowania protezy funkcjonalnej.

Po kilku spotkaniach w klinice, amerykańska proteza została wysłana do Anglii, a następnie po jej dopasowaniu i optymalizacji funkcji zaczęła być wykorzystywana przez poszkodowanego, który szybko zaczął wykonywać zręczne ruchy i czynności, takie jak układanie kubków i chwytanie różnych przedmiotów.

Adwokaci Sintons doskonale wiedzą, że kiedy cierpi się z powodu amputacji zmieniającej życie, konieczne jest, aby poszkodowani mieli dostęp do najbardziej skutecznych, dostępnych protez, aby umożliwić im odzyskanie jak największej niezależności. Obecnie dokonuje się znaczący postęp w dziedzinie protez funkcjonalnych i adwokaci Sintons ciężko pracują, aby zapewnić swoim klientom dostęp do najbardziej aktualnej technologii, aby pomóc im przywrócić życie na właściwe tory. W związku z tym kancelaria Sintons współpracuje z najlepszymi w kraju dostawcami usług rehabilitacyjnych oraz protez kończyn górnych, dolnych, palców i kciuka.

Ponadto upewnimy się, że każdy aspekt Twojego życia zostanie wzięty pod uwagę i otrzymasz odszkodowanie, które ułatwi Ci powrót do równowagi życiowej.

Co więcej w zależności od potrzeb naszą pomoc może także obejmować:

  • Zaliczki w trakcie trwania sprawy, które umożliwią ci pokrycie bieżących wydatków, aż do zakończania sprawy;
  • Zapewnienie specjalistycznej pomocy i sprzętu;
  • Prywatną rehabilitację;
  • Adaptację domu do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Terapię z psychologiem, specjalistami z kliniki bólu i innymi ekspertami;
  • Środek transportu przystosowany do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Pomoc w zdobyciu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

W sprawach polskich klientów, prowadzonych przez kancelarie Sintons zaangażowany jest również polski specjalista do spraw odszkodowań, który utrzymuje regularny kontakt z poszkodowanymi. Co więcej, nasi prawnicy odwiedzają klientów i ich rodziny w szpitalu lub domu, aby mieć jak najlepszą możliwość zapoznania się z problemami i potrzebami osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Ważne jest także aby poszkodowani mieli świadomość, iż jeśli po wypadku wrócą do Polski mogą ciągle liczyć na pomoc Adwokatów Sintons w uzyskaniu odszkodowania.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.