Odszkodowanie dla Self-Employed (osób samozatrudnionych)


Jeśli jesteś osobą samozatrudnioną (self employed) i doznałeś urazu wskutek wypadku przy pracy, nasz polski prawnik udzieli Ci niezobowiązującej i bezpłatnej porady w zakresie możliwości wystąpienia o zadośćuczynienie pieniężne. Porozmawiaj z nami w języku polskim dzwoniąc pod darmowy numer 0800 093 3060.

Osoby samozatrudnione również mają prawo do wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe. W takich gałęziach gospodarki jak np. budownictwo, transport, rolnictwo, sprzątanie i stolarstwo forma samozatrudnienia jest bardzo popularna. Coraz częściej również w innych branżach jest stosowana właśnie ta metoda zatrudnienia i obecnie w UK jest około 4.75 miliona ‘pracowników’ mających status self-employed.

Osoby takie bardzo często pracują dla jednej firmy przez dłuższy okres lub wykonują zlecenia dla wielu podmiotów jako podwykonawcy. W obu przypadkach osoby samozatrudnione są chronione przez przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

W wielu sytuacjach zleceniodawcy dla, których wykonywana jest praca, określają sposób w jaki ma być ona zrobiona. Co więcej, firmy często dostarczają osobom samozatrudnionym wyposażenie, sprzęt i narzędzia robocze. W takiej sytuacji przedsiębiorstwa mają takie same zobowiązania względem bezpieczeństwa pracowników samozatrudnionych jak wobec pracowników kontraktowych (etatowych).

Nawet jeśli powyższe nie ma zastosowania firma, dla której wykonywana jest praca ma obowiązek zapewnienia osobom o statusie self-employed bezpiecznych warunków i miejsca pracy. Przedsiebiorcy odpowiadają także za szkodę wyrządzoną osobom samozatrudnionym przez innych pracowników.

Ważne jest aby wypadek został zgłoszony przedsiębiorcy, dla którego wykonujesz pracę lub głównemu zleceniodawcy.

Będąc osobą samozatrudnioną jest mało prawdopodobne, że będziesz otrzymywał wynagrodzenie w trakcie nieobecności w pracy. Jeśli Twoja nieobecność w pracy jest uzasadniona i związana z wypadkiem Adwokaci Sintons mogą wystąpić dla Ciebie o utracony dochód, czyli to co zarobiłbyś gdyby do wypadku nie doszło.

W pewnych sytuacjach uzyskanie odszkodowania za doznany uraz oraz za utracony dochód przez osoby samozatrudnione może być skomplikowane, dlatego też zalecane jest skontaktowanie się z doświadczonymi adwokatami do spraw odszkodowań.

Jeżeli jesteś osobą samozatrudnioną i miałeś wypadek przy pracy, drogowy lub inny nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej i niezobowiązującej porady na temat możliwości wystąpienia o odszkodowanie powypadkowe.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.