Odszkodowania w UK za uraz głowy i uszkodzenia mózgu


Jedne z najcięższych obrażeń jakie mogą nas dotknąć to uraz mózgu i uszkodzenia głowy. Nawet niegroźnie wyglądający uraz głowy może okazać się poważny w skutkach.

Podłoże urazu mózgu może być wielorakie. Jego przyczyną może być np. urazowe uszkodzenie mózgu zwane także urazem wewnątrzczaszkowym albo hipoksja (niedobór tlenu). Uraz wewnątrzczaszkowy jest zazwyczaj powodowany przez siły zewnętrzne, w skutek których dochodzi do bezpośredniego uderzenia w głowę, bądź też poprzez nagłą zmianę sił, do której dochodzi w momencie zderzenia. W skutek przeciążeń może dojść do gwałtownego wstrząśnięcia głowy tak jak na przykład w wypadkach drogowych. Pierwotny uraz może przyczynić się do niedotlenienia, wzrostu ciśnienia, wylewu krwi albo obrzęku w czaszce.

Urazy mózgu mogą powodować problemy emocjonalne, poznawcze i behawioralne co może przekładać się na trudności w życiu osobistym i zawodowym, a jeśli chodzi o dzieci to trudności mogą pojawić się w szkole. Negatywny wpływ urazu zależy od rozmiaru uszkodzeń połączeń nerwowych oraz tego za jakie funkcje odpowiada część mózgu, która została uszkodzona. Obrażenia mózgu u dorosłych i dzieci mogą prowadzić do zaburzeń mowy, pamięci, koncentracji, trudności w planowaniu oraz organizowaniu, a także komplikacji w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i podczas prac grupowych. Może dojść także do urazu części mózgu odpowiedzialnej za poruszanie kończynami.

Rozpoznanie charakteru uszkodzenia mózgu w mniej poważnych przypadkach nie zawsze jest proste, a zmiany w mózgu mogą nie być widoczne nawet na zdjęciach z tomografii komputerowej. W łagodnych i umiarkowanych przypadkach urazowego uszkodzenia mózgu zwykle wymagana jest opinia neuropsychologiczna w celu określenia dokładnej natury urazu oraz tego, jakie leczenie i rehabilitacja powinna zostać wdrożona aby zminimalizować negatywne konsekwencje urazu głowy.

Jeśli uszkodzenie mózgu jest bardziej dotkliwe, może dojść do utraty zdolności do zarządzania własnymi sprawami, co może wiązać się z utratą zdolności do czynności prawnych. W takiej sytuacji kwota uzyskanego odszkodowania musi zostać zatwierdzona przez Sąd. Oczywiście w takich przypadkach kwota zasądzonego odszkodowania powinna rekompensować, doznany przez poszkodowanego, trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niepełnosprawność fizyczną lub/i umysłową oraz koszty dożywotniej lub długoterminowej utraty dochodów, rehabilitacji, leczenia, opieki i innych wydatków.

Z naszego bogatego doświadczenia wynika, że uzyskanie możliwie najwyższego zadośćuczynienia pieniężnego nie jest jedynym celem osób poszkodowanych i ich rodzin. Osoby ciężko poszkodowane oczekują pomocy w uzyskaniu na koszt ubezpieczyciela:

  • Przedpłaty na pokrycie bieżących wydatków;
  • Prywatnej, intensywnej rehabilitacji;
  • Specjalistycznego sprzętu medycznego;
  • Prywatnego leczenia uzupełniającego;
  • Całodziennej, profesjonalnej opieki;
  • Adaptacji domu do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Terapii z psychologiem, specjalistami z kliniki bólu i innymi ekspertami;
  • Środka transportu przystosowanego do potrzeb osoby poszkodowanej;
  • Pomocy w zdobyciu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.
  • W przypadku dzieci natomiast, może być konieczne zorganizowanie spotkań ze specjalistami, których zadaniem będzię zminimalizowanie skutków urazu głowy negatywnie wpływających na proces nauczania w szkole.

Nasz wysoce wyspecjalizowany zespół zajmujący się urazami neurologicznymi głowy i mózgu, od początku prowadzenia sprawy wywiera presję na firmy ubezpieczeniowe celem uzyskania od nich przedpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu medycznego, leczenia, profesjonalnej opieki oraz odpowiedniego zakwaterowania i transportu.

Adwokaci Sintons znajdują się na liście rekomendowanych specjalistów do spraw odszkodowań za urazy mózgu, prowadzonej przez ogólnokrajową fundację Headway zajmującą się wsparciem dla osób z urazami mózgu, oraz są uznawani przez Stowarzyszenie Adwokatów do spraw Odszkodowań Powypadkowych (APIL) za ekspertów w zakresie spraw o urazy mózgu.

Prawnicy specjalizujący się w uzyskiwaniu odszkodowań za trwały i znaczny uszczerbek na zdrowiu, walczą o kwoty odszkodowań, które mają za zadanie próbę zrekompensowania negatywnych skutków doznanych urazów, w tym zorganizowanie leczenia uzupełniającego oraz intensywnej i specjalistycznej rehabilitacji z różnymi ekspertami, w zależności od potrzeb osoby poszkodowanej, która to rehabilitacja ma na celu zminimalizowanie zdrowotnych konsekwencji wywołanych przez uraz. Co więcej, uzyskane odszkodowanie musi być tak obliczone aby mogło zaspokoić długoterminową lub dożywotnią, profesjonalną opiekę i rehabilitację oraz szereg innych wydatków.

W sprawch polskich klientów, prowadzonych przez kancelarie Sintons zaangażowany jest również polski specjalista do spraw odszkodowań, który utrzymuje regularny kontakt z poszkodowanymi i ich rodzinami. Co więcej, nasi prawnicy odwiedzają klientów i ich rodziny w szpitalu lub domu aby mieć jak najlepszą możliwość zapoznania się z problemami i potrzebami osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Ważne jest także aby poszkodowani mieli świadomość, iż jeśli po wypadku wrócą do Polski mogą ciągle liczyć na pomoc Adwokatów Sintons w uzyskaniu odszkodowania.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.

Wysokość odszkodowań w przykładowych sprawach neurologicznych

Adwokat Mark Quigley, partner w kancelarii Sintons, uzyskał 5 milionów funtów dla dziecka które idąc zostało potrącone przez samochód i doznało bardzo poważnego urazu głowy.

Mecenas Quigley, wywalczył także 5 milionów funtów dla pasażera samochodu, który doznał ciężkiego urazu mózgu.

Adwokat John Davis, który od zeszłego roku w kancelarii Sintons kieruje departamentem do spraw poważnych urazów głowy, mózgu, rdzenia kręgowego, kręgosłupa i ciężkich złamań oraz amputacji, w swojej wieloletniej karierze wywalczył od firm ubezpieczeniowych:

Ponad 8 milionów funtów dla Polaka, co stanowiło jedno z najwyższych odszkodowań w UK. Nasz rodak doznał w wypadku samochodowym obrażeń mózgu, rdzenia kręgowego i kręgosłupa – urazy katastroficzne. W trakcie dochodzenia okazało się, że kierowca samochodu, który spowodował wypadek nie miał ubezpieczenia. Nie przeszkodziło to jednak adwokatowi w wywalczeniu tak wysokiego odszkodowania od funduszu gwarancyjnego.

6 milionów funtów dla pracownika budowlanego za poważny uraz mózgu oraz amputację nogi powyżej kolana.

3 miliony funtów dla motocyklisty, który doznał wielu  złożonych, wieloodłamowych i otwartych złamań nóg, co spowodowało konieczność używania wózka inwalidzkiego.

Ponad 5 milionów funtów dla rowerzysty, który doznał poważnego urazu głowy.

Prawie 2.5 miliona funtów jako jednorazowe odszkodowanie, a dodatkowo ponad 100 tysięcy funtów wypłacanych każdego roku dla budowlańca który wskutek upadku doznał poważnego urazu mózgu.

3.5 miliona funtów dla pieszego, który wykonując swoją pracę został potrącony przez samochód,  w konsekwencji czego doznał poważnego urazu mózgu.

Ponad 6 milionów funtów dla nastolatka, który został sparaliżowany w konsekwencji wypadku drogowego, a dokładnie wypadku samochodowego.

Zespół naszych prawników zajmuje się także uzyskiwaniem odszkodowań w łagodnych i umiarkowanych przypadkach urazowego uszkodzenia głowy. Jeśli więc doznałeś łagodnego lub ciężkiego urazu głowy i chcesz aby Twoją sprawą zajęli się specjaliści w tej dziedzinie, zadzwoń do Adwokatów Sintons.

Darmowa i niezobowiązująca konsultacja z naszym polskim prawnikiem pod bezpłatnym numerem 0800 093 3060.

Wyślij darmowy sms WYPADEK na numer 60777 – zadzwonimy do Ciebie.