Odszkodowania w UK za uraz głowy i uszkodzenia mózgu


Jedne z najcięższych obrażeń jakie mogą nas dotknąć to uraz mózgu i uszkodzenia głowy. Nawet niegroźnie wyglądający uraz głowy może okazać się poważny w skutkach.

Podłoże urazu mózgu może być wielorakie. Jego przyczyną może być np. urazowe uszkodzenie mózgu zwane także urazem wewnątrzczaszkowym albo hipoksja (niedobór tlenu). Uraz wewnątrzczaszkowy jest zazwyczaj powodowany przez siły zewnętrzne, w skutek których dochodzi do bezpośredniego uderzenia w głowę, bądź też poprzez nagłą zmianę sił, do której dochodzi w momencie zderzenia. W skutek przeciążeń może dojść do gwałtownego wstrząśnięcia głowy tak jak na przykład w wypadkach drogowych. Pierwotny uraz może przyczynić się do niedotlenienia, wzrostu ciśnienia, wylewu krwi albo obrzęku w czaszce.

Urazy mózgu mogą powodować problemy emocjonalne, poznawcze i behawioralne co może przekładać się na trudności w życiu osobistym i zawodowym, a jeśli chodzi o dzieci to trudności mogą pojawić się w szkole. Negatywny wpływ urazu zależy od rozmiaru uszkodzeń połączeń nerwowych oraz tego za jakie funkcje odpowiada część mózgu, która została uszkodzona. Obrażenia mózgu u dorosłych i dzieci mogą prowadzić do zaburzeń mowy, pamięci, koncentracji, trudności w planowaniu oraz organizowaniu, a także komplikacji w nawiązywaniu relacji z innymi osobami i podczas prac grupowych. Może dojść także do urazu części mózgu odpowiedzialnej za poruszanie kończynami.

Rozpoznanie charakteru uszkodzenia mózgu w mniej poważnych przypadkach nie zawsze jest proste, a zmiany w mózgu mogą nie być widoczne nawet na zdjęciach z tomografii komputerowej. W łagodnych i umiarkowanych przypadkach urazowego uszkodzenia mózgu zwykle wymagana jest opinia neuropsychologiczna w celu określenia dokładnej natury urazu oraz tego, jakie leczenie i rehabilitacja powinna zostać wdrożona aby zminimalizować negatywne konsekwencje urazu głowy.

Jeśli uszkodzenie mózgu jest bardziej dotkliwe, może dojść do utraty zdolności do zarządzania własnymi sprawami, co może wiązać się z utratą zdolności do czynności prawnych. W takiej sytuacji kwota uzyskanego odszkodowania musi zostać zatwierdzona przez Sąd. Oczywiście w takich przypadkach kwota zasądzonego odszkodowania powinna rekompensować, doznany przez poszkodowanego, trwały uszczerbek na zdrowiu powodujący niepełnosprawność fizyczną lub/i umysłową oraz koszty dożywotniej lub długoterminowej utraty dochodów, rehabilitacji, leczenia, opieki i innych wydatków.

Z naszego bogatego doświadczenia wynika, że uzyskanie możliwie najwyższego zadośćuczynienia pieniężnego nie jest jedynym celem osób poszkodowanych i ich rodzin. Osoby ciężko poszkodowane oczekują pomocy w uzyskaniu na koszt ubezpieczyciela:

 • Przedpłaty na pokrycie bieżących wydatków;
 • Prywatnej, intensywnej rehabilitacji;
 • Specjalistycznego sprzętu medycznego;
 • Prywatnego leczenia uzupełniającego;
 • Całodziennej, profesjonalnej opieki;
 • Adaptacji domu do potrzeb osoby poszkodowanej;
 • Terapii z psychologiem, specjalistami z kliniki bólu i innymi ekspertami;
 • Środka transportu przystosowanego do potrzeb osoby poszkodowanej;
 • Pomocy w zdobyciu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.
 • W przypadku dzieci natomiast, może być konieczne zorganizowanie spotkań ze specjalistami, których zadaniem będzię zminimalizowanie skutków urazu głowy negatywnie wpływających na proces nauczania w szkole.

Nasz wysoce wyspecjalizowany zespół zajmujący się urazami neurologicznymi głowy i mózgu, od początku prowadzenia sprawy wywiera presję na firmy ubezpieczeniowe celem uzyskania od nich przedpłaty na pokrycie kosztów rehabilitacji, sprzętu medycznego, leczenia, profesjonalnej opieki oraz odpowiedniego zakwaterowania i transportu.

Adwokaci Sintons znajdują się na liście rekomendowanych specjalistów do spraw odszkodowań za urazy mózgu, prowadzonej przez ogólnokrajową fundację Headway zajmującą się wsparciem dla osób z urazami mózgu, oraz są uznawani przez Stowarzyszenie Adwokatów do spraw Odszkodowań Powypadkowych (APIL) za ekspertów w zakresie spraw o urazy mózgu.

Prawnicy specjalizujący się w uzyskiwaniu odszkodowań za trwały i znaczny uszczerbek na zdrowiu, walczą o kwoty odszkodowań, które mają za zadanie próbę zrekompensowania negatywnych skutków doznanych urazów, w tym zorganizowanie leczenia uzupełniającego oraz intensywnej i specjalistycznej rehabilitacji z różnymi ekspertami, w zależności od potrzeb osoby poszkodowanej, która to rehabilitacja ma na celu zminimalizowanie zdrowotnych konsekwencji wywołanych przez uraz. Co więcej, uzyskane odszkodowanie musi być tak obliczone aby mogło zaspokoić długoterminową lub dożywotnią, profesjonalną opiekę i rehabilitację oraz szereg innych wydatków.

W sprawch polskich klientów, prowadzonych przez kancelarie Sintons zaangażowany jest również polski specjalista do spraw odszkodowań, który utrzymuje regularny kontakt z poszkodowanymi i ich rodzinami. Co więcej, nasi prawnicy odwiedzają klientów i ich rodziny w szpitalu lub domu aby mieć jak najlepszą możliwość zapoznania się z problemami i potrzebami osób poszkodowanych oraz ich rodzin. Ważne jest także aby poszkodowani mieli świadomość, iż jeśli po wypadku wrócą do Polski mogą ciągle liczyć na pomoc Adwokatów Sintons w uzyskaniu odszkodowania.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.

Wysokość odszkodowań w przykładowych sprawach, które prowadziliśmy

Jeśli nasz klient doznał poważnego urazu, poza możliwością uzyskania odszkodowania powypadkowego za uraz i ból oraz straty poniesione w trakcie prowadzenia spawy, zazwyczaj istnieje także możliwości uzyskania odszkodowania za straty, które prawdopodobnie zostaną poniesione przez naszego klienta w przyszłości.  W szczególności, mogą to być utracone w przyszłości dochody, zmniejszenie zdolności zarobkowych, koszty pomocy i opieki, koszty rehabilitacji oraz leczenia itp. Dla przykładu:

 • Dla mężczyzny, który w wypadku stracił obie nogi wywalczyliśmy znacznie ponad 4 miliony funtów.
 • Dla naszego rodaka, który został potrącony przez samochód i doznał poważnego urazu mózgu uzyskaliśmy ponad 2 miliony funtów.
 • Dla naszego klienta, który doznał amputacji nogi oraz poważnych złamań drugiej nogi wywalczyliśmy ponad 2 miliony funtów.
 • Dla pieszego, który został potrącony przez samochód i doznał poważnego urazu mózgu uzyskaliśmy odszkodowanie w wysokości około 5 milionów funtów.
 • Pół miliona funtów odszkodowania wywalczyliśmy dla naszego rodaka, który w pracy spadł z rusztowania i doznał urazu mózgu.
 • Dla motocyklisty, który w wypadku doznał między innymi urazów organów wewnętrznych w tym wątroby, śledziony i nerek, wywalczyliśmy £800 000.
 • Dla naszego rodaka, który jadąc na rowerze został potrącony przez samochód i doznał kilku obrażeń w tym pęknięcia kości czaszki wywalczyliśmy ponad £150 000.
 • Uzyskaliśmy £390 000 odszkodowania dla pracownika budowlanego, który doznał bardzo poważnego urazu kostki.
 • £600 000 uzyskaliśmy dla naszego rodaka, który w wypadku na motorze doznał wielu urazów w szczególności, wymagających operacji złamań nogi, ręki i dłoni.
 • Nasz rodak, dzięki naszej pomocy, uzyskał £300 000 za wypadek w pracy, w konsekwencji którego doznał częściowej amputacji kciuka.
 • £300 000 wywalczyliśmy dla naszego rodaka, który podczas pracy został porażony prądem i doznał w szczególności poważnego urazu barku.
 • Uzyskaliśmy £400 000 odszkodowania dla pracownika gospodarstwa rolnego, który doznał poważnego wypadku przy pracy.
 • Znacznie ponad 10 milionów funtów wywalczyliśmy dla młodej kobiety, która doznała bardzo poważnych urazów w wypadku drogowym.
 • Dla poszkodowanego, który w wypadku samochodowym doznał poważnego urazu mózgu wywalczyliśmy około 5 milionów funtów.
 • Nasz rodak, który poślizgnął się w pracy na śliskiej nawierzchni i doznał urazu pleców otrzymał £70 000.
 • Dla naszego klienta, który doznał urazu mózgu spowodowanego udarem doznanym wskutek obrażenia karku, a którego sprawę przejęliśmy od innej kancelarii, uzyskaliśmy ponad 1 milion funtów, czyli kilkadziesiąt razy więcej niż wycena dokonana przez poprzednią kancelarię.
 • £12 000 uzyskaliśmy dla Polaka, który podnosząc, ponad swoją głowę, wąż ogrodowy ważący ponad 20 kg, doznał przepukliny, a ponad £16 000 wywalczyliśmy dla Polaka, który doznał złamania przedramienia w wypadku motocyklowym. £25 000 wywalczyliśmy dla naszego rodaka, który doznał głębokiej, wymagającej operacji, rany ciętej dłoni podczas pracy w zakładach mięsnych.

Jak widać powyżej dla nas nie ma spraw zbyt dużych ani zbyt małych. Jeśli chcesz porozmawiać po polsku ze specjalistami z zakresu odszkodowań powypadkowych skontaktuj się z Adwokatami Sintons dzwoniąc pod bezpłatny numer: 0800 093 30 60.