Lukasz Wojcik


Kluczowe dziedziny

  • Wypadki w pracy
  • Wypadki drogowe
  • Wypadki w miejscach publicznych
  • Odszkodowania za pobicia
  • Poważne uszkodzenia ciała
  • Wypadki ze skutkiem śmiertelnym
  • Usługi prawne w języku polskim
  • Rozwój Biznesu

Doświadczenie

Łukasz uzyskał tytuł magistra prawa na uczelni w Polsce oraz tytuł Master of Laws na uniwersytecie w Anglii.  Po odbyciu aplikacji adwokackiej i zdaniu egzaminu państwowego w Polsce uzyskał on tytuł adwokata. Łukasz jest także wpisany na listę prawników zagranicznych w Anglii i Walii (Registered Foreign Lawyer). Nie wykonuje on zawodu adwokata w Polsce.

Łukasz od wielu lat koncentruje się na pomocy polskiej społeczności w UK. Zanim dołączył do Kancelarii Sintons w 2017 r. pracował dla jednej z największych firm prawniczych w Wielkiej Brytanii, w której reprezentował Polaków poszkodowanych w wypadkach w pracy i w wypadkach drogowych.

Łukasz jest zaangażowany w sprawy naszych rodaków, którzy doznali ciężkich urazów i trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz wspomaga polskie rodziny, które występują o odszkodowania powypadkowe po stracie najbliższych im osób w wypadkach w pracy i drogowych.

W kancelarii Sintons Łukasz przede wszystkim współpracuje ze swoimi kolegami zajmującymi się traumatycznymi urazami głowy i mózgu oraz poważnymi obrażeniami ortopedycznymi. Jest on także odpowiedzialny za rozwój businessu.