Ian Burns


Ian jest adwokatem w departamencie odszkodowań powypadkowych specjalizującym się w reprezentowaniu osób, które doznały poważnych urazów.

Doświadczenie zawodowe:

  • Ian ma ponad 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw o odszkodowania powypadkowe. Ian zajmuje się szerokim zakresem roszczeń, w tym roszczeniami dotyczącymi wypadków przy pracy, wypadków drogowych i wypadków w miejscach publicznych.
  • Jest on członkiem ‘Law Society Personal Injury Panel’ oraz Stowarzyszenia Prawników ds. obrażeń ciała (Association of Personal Injury, Senior Litigator)

Ian uzyskał £800 000 dla naszego klienta, który doznał w wypadku komunikacyjnym między innymi urazów organów wewnętrznych w tym wątroby, śledziony i nerek, a jego możliwości zarobkowe uległy znacznemu pogorszeniu.

Poza pracą Ian lubi muzykę, filmy i większość sportów, szczególnie piłkę nożną i krykiet.

Kluczowe dziedziny:

  • Roszczenia z tytułu obrażeń ciała i trwałego uszczerbku
  • Wypadki przy pracy
  • Wypadki drogowe
  • Poważne urazy ortopedyczne
  • Ciężkie urazy organów wewnętrznych
  • Odpowiedzialność publiczna i odpowiedzialność właścicela