Czy należy mi się odszkodowanie


Czy należy mi się odszkodowanie

Aby uzyskać odszkodowanie musi zostać spełnionych kilka warunków, a mianowice:

  • Trzeba ustalić, że to nie Ty, ale ktoś inny był odpowiedzialny za wypadek, choćby częściowo,
  • Wypadek spowodował uraz, uszczerbek na zdrowiu lub dolegliwości bólowe,
  • Do wypadku doszło w ciągu ostatnich 3 lat.

Co do zasady do wypadku musi dojść w Anglii lub Walii ale jest wiele odstępstw od tej reguły i tak na przykład obywatel Polski mieszkający na stałe w UK może wystąpić o odszkodowanie w Anglii i Walli jeśli miał wypadek drogowy w jednym z krajów Unii Europejskiej. Kolejnym przykładem są zagraniczne wycieczki organizowane przez brytyjskiego przewoźnika, tzw. package holiday.

Regułą jest konieczność wykazania, iż za zdarzenie odpowiada ktoś inny ale fakt, iż będziesz częściowo odpowiedzialny za wypadek nie przekreśla Twoich szans na wypłatę rekompensaty.

Bez doznania dolegliwości bólowych, choćby trwających kilka tygodni, uzyskanie odszkodowania może okazać się niemożliwe.

Ogólną zasadą jest 3 letni okres przedawnienia i to w tym terminie musi zostać wszczęte postępowanie sądowe ale i od tego terminu są pewne odstępstwa, na przykład w sprawach dotyczących dzieci oraz  w wypadkach ze skutkiem śmiertelnym.

W niektórych sytuacjach prawo przewiduje, krótszy termin przedawnienia. W sprawach odszkodowawczych za pobicia prowadzonych przez Urząd ds Odszkodowań dla Ofiar Czynów Zabronionych (Criminal Injuries Compensation Authority) termin ten wynosi 2 lata.

Krótsze okresy przedawnienia mogą także dotyczyć spraw o odszkodowania za wypadki, do których doszło poza granicami UK. Niektóre konwencje międzynarodowe także mogą przewidywać, krótsze terminy i tak na przykład zgodnie z konwencją montrealską (Montreal Convention on Air Travel) okres przedawnienia wynosi 2 lata.

Aby uniknąć wszelkich wątpliwości najlepiej zgłosić się do renomowanej kancelarii adwokackiej od razu po wypadku, nawet jeśli jesteś w trakcie leczenia.

Jeśli zbliża się termin przedawnienia rekomendujemy natychmiastowy kontakt z prawnikiem.

Jeśli  miałeś wypadek zadzwoń do Adwokatów Sintons i skorzystaj z bezpłatnej porady specjalistów do spraw odszkodowań powypadkowych.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zapraszamy na naszą stronę Wysokość Odszkodowania.

Za co mogę otrzymać odszkodowanie

W zależności od doznanych obrażeń oraz sytuacji zawodowej i osobistej poszkodowanego, odszkodowanie może składać się z wielu różnych elementów.

Zasadniczo odszkodowanie przysługuje za:

1. Uraz, dolegliwości bólowe lub uszczerbek na zdrowiu,

2. Całkowitą utratę lub pomniejszenie wynagrodzenia, w tym nadgodzin, z powodu nieobecności w pracy po wypadku,

3. Utratę lub ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej i związaną z tym potencjalną utratę dochodów w przyszłości,

4. Koszty prywatnej fizjoterapii, rehabilitacji i leczenia,

5. Opiekę, nawet jeśli była ona bezpłatna i świadczona przez najbliższe Ci osoby,

6. Uszkodzone podczas wypadku mienie np. rower, kask, telefon, ubrania itd.,

7. Koszty podróży, koszty leków i inne wydatki związane z wypadkiem.

Ile mogę otrzymać

Wysokość odszkodowania zależy od wielu czynników ale głównie od rodzaju doznanego urazu, rozmiaru bólu i cierpienia, czasu w jakim poszkodowany wrócił do zdrowia oraz wysokości utraconych zarobków.

W sprawach, w których poszkodowany doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu znaczący wpływ na odszkodowanie może mieć także utrata lub ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej, co zazwyczaj wiąże się ze zmniejszeniem zarobków w przyszłości.

Adwokaci Sintons mają bogate doświadczenie w reprezentowaniu ofiar wypadków i uzyskiwaniu dla nich odszkodowań powypadkowych. W zależności od Twoich potrzeb, Twoja sprawa trafi do wysoko wyspecjalizowanego zespołu prawniczego.

Nasi eksperci zajmują się wszelkimi rodzajami spraw począwszy od tych wartych tysiąc funtów, a kończąc na bardzo poważnych sprawach wartych miliony funtów. Nie są nam obce skomplikowane  sprawy o dużej wartości. Niejednokrotnie wywalczyliśmy dla naszych klientów odszkodowania rzędu 5 milionów funtów.

Proszę pamiętać, iż Sintons reprezentuje swoich klientów w całej Anglii i Walii na podstawie umowy No Win No Fee, co oznacza, że nasi klienci nie ponoszą ryzyka finansowego.