Trwały uszczerbek na zdrowiu


Odszkodowanie w UK za trwały i poważny uszczerbek na zdrowiu.

Corocznie w Anglii i Walii dziesiątki tysięcy osób doznają poważnych obrażeń ciała wskutek wypadków.  Ciężkie uszkodzenie ciała, mówiąc kolokwialnie może przewrócić Twoje życie do góry nogami. Konsekwencje poważnego urazu nie tylko odbijają się negatywnie na osobie poszkodowanej, ale także na rodzinie i osobach najbliższych.

Poprzez ciężkie obrażenia ciała zazwyczaj rozumie się poważne urazy głowy, mózgu lub kręgosłupa, amputacje kończyn, dłoni, stóp lub palców, złamania wymagające operacji i urazy zmiażdżenie, urazy organów wewnętrznych, znaczne uszkodzenia wzroku lub słuchu, rozległe poparzenia, chroniczny ból oraz inne urazy, które prowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa bądź inwalidztwa.

Co do zasady, odszkodowania powypadkowe, mają na celu przywrócenie stanu sprzed wypadku tak aby sytuacja osoby poszkodowanej była taka sama jakby do wypadku w ogóle nie doszło. Dlatego też, aby mieć pewność, że otrzymasz odpowiednio wysokie odszkodowanie za wypadek, konieczne jest zgłoszenie się do najwyższej klasy adwokatów, mających wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu osób z ciężkimi urazami.

Niestety w sytuacjach, w których wypadek powoduje nieodwracalne kalectwo nie jest możliwe przywrócenie stanu sprzed wypadku, ale przy zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych istnieje możliwość zapewnienia takiego standardu życia, które poszkodowany miał przed wypadkiem.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wiemy, że nawet najwyższe odszkodowanie powypadkowe nie zaspokaja w pełni potrzeb osób poszkodowanych. Dlatego jesteśmy w stanie zidentyfikować Twoje potrzeby w tym te natychmiastowe.

Zaangażowanie prawników kancelarii adwokackiej Sintons w sprawy naszych klientów nie ogranicza się wyłącznie do wywalczenia możliwie najwyższego odszkodowania, ale także obejmuje zorganizowanie:

  • Rehabilitacji,
  • Specjalistycznego sprzętu medycznego,
  • Prywatnego leczenia,
  • Adaptacji domu do potrzeb osoby niepełnosprawnej lub nawet zorganizowania alternatywnego domu,
  • Terapii z psychologiem oraz specjalistami z klinik bólu,
  • Pomocy w czynnościach życia codziennego i obowiązkach domowych,
  • Środka transportu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • Najwyższej jakości wózków inwalidzkich i protez kończyn,
  • Przekwalifikowania i pomocy w uzyskaniu dodatkowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.

Dla osób po ciężkich urazach Adwokaci Sintons mogą wystąpić o zaliczkę zwaną też odszkodowaniem częściowym, tak aby zabezpieczyć ich potrzeby do czasu uzyskania całości rekompensaty. Co istotne rekompensata, powinna obejmować nie tylko odszkodowanie za doznany uraz, ból i cierpienie, ale także za utratę lub ograniczenie zdolności do pracy zarobkowej.

Współpracujemy również z grupami wsparcia na terenie całego UK, które udzielają praktycznych porad osobą niepełnosprawnym oraz doradzamy w zakresie zasiłków (benefitów), do których osoby z poważnymi obrażeniami mogą być uprawnione.

Mamy bogate doświadczenie w reprezentowaniu osób, które doznały ciężkich obrażeń ciała i tak na przykład wywalczyliśmy £600 000 dla naszego rodaka, który doznał wielu urazów w tym bardzo poważnych, wymagających wielu operacji złamań nogi, ręki i dłoni. Dla naszego klienta, który doznał ciężkich urazów, w tym urazów organów wewnętrznych takich jak np. wątroba, śledziona i nerki wywalczyliśmy £800 000, a dla poszkodowanego, który doznał bardzo poważnego urazu kostki uzyskaliśmy £390 000.

Jeśli Tobie lub członkowi Twojej rodziny przydarzył się groźny wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu, zadzwoń do Adwokatów Sintons i skorzystaj z bezpłatnej porady specjalistów do spraw odszkodowań powypadkowych.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060. Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.