Brak ubrań ochronnych a odszkodowanie


Odszkodowanie powypadkowe za uraz spowodowany brakiem odzieży ochronnej.

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom, także agencyjnym, bezpiecznego środowiska pracy co często oznacza, konieczność wyposażenia pracowników w odzież ochronną – personal protective equipment (PPE).

W Anglii i Walii kwestie dotyczące odzieży ochronnej, jej zastosowania oraz obowiązków pracodawcy zostały uregulowane w przepisach the Personal Protective Equipment Regulations 2002 i the Personal Protective Equipment at Work Regulations 1992.

Pracodawca oraz w przypadku osób samozatrudnionych główny kontraktor, powinien przygotować ocenę ryzyka ‘risk assessment’ w celu zidentyfikowania potrzeb pracowników w zakresie odzieży ochronnej. Pracodawca musi rozważyć  jaka odzież ochronna jest wymagana przy każdym poszczególnym zadaniu, biorąc pod uwagę ryzyka związane z wykonywaniem tych zadań, i tak na przykład inny rodzaj rękawic będzie potrzebny osobie, która pracuje z ostrymi narzędziami, a inny osobie, która może ulec oparzeniu.

Odzież ochronna powinna być regularnie sprawdzana tak aby mieć pewność, iż jest ona w dobrym stanie oraz we właściwym rozmiarze. Każdy pracownik musi także zostać przeszkolony w zakresie prawidłowego jej używania.

Co ważne, w UK pracownik, także agencyjny, nie ma obowiązku samodzielnego zakupu odzieży ochronnej.

Z bogatego doświadczenia Adwokatów Sintons wynika, że do wypadków, którym możnaby zapobiec przez zastosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej dochodzi wyjątkowo często. Nasi prawnicy wywalczyli od firm ubezpieczeniowych odszkodowania powypadkowe na przykład za wypadek spowodowany:

  • Brakiem okularów ochronnych, których zastosowanie zapobiegłoby obrażeniom oka.
  • Brakiem rękawić chroniących przed wysoką temperaturą, które zapobiegłyby poparzeniu wrzącą substancją lub przedmiotem.
  • Brakiem kolczug masarskich chroniących tłów albo całe ręce, które zapobiegłyby ranom ciętym u rzeźników.      
  • Brakiem ochronnych butów, które zapobiegłyby zmiażdzeniu stopy.
  • W branży budowlanej spotykaliśmy się z brakiem kasków oraz uprzęży i szelek bezpieczeństwa, co prowadziło często do poważnych wypadków skutkujących ciężkimi urazami i trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Jeśli doznałeś  uszkodzenia ciała w konsekwencji braku odzieży ochronnej skontaktuj się z nami i skorzystaj z bezpłatnej porady ekspertów do spraw odszkodowań.

Zadzwoń pod darmowy numer 0800 093 3060.

Nasz polski prawnik udzieli Ci bezpłatnej porady, bez żadnych zobowiązań.