Anna Malinowska


Kluczowe dziedziny

  • Wypadki w pracy
  • Wypadki drogowe
  • Wypadki w miejscach publicznych
  • Odszkodowania za pobicia
  • Urazy głowy, mózgu i amputacje

Doświadczenie:

Anna dołączyła do kancelarii Adwokackiej Sintons w styczniu 2024 roku na stanowisku ‘Paralegal’ w departamencie odszkodowań powypadkowych.

Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Northumbria w 2023 roku uzyskała tytuł magistra prawa. Anna w tym samym czasie odbyła również kurs praktyki prawniczej (Legal Practice Course).

Przed dołączeniem  do kancelarii Sintons, Anna pracowała w innej kancelarii adwokackiej, w dziale zajmującym się uzyskiwaniem odszkodowań za urazy doznane w wypadkach.

Anna jest zaangażowana w pomoc polskim klientom podczas całego procesu odszkodowawczego, i asystuje angielskim adwokatom w prowadzeniu spraw o odszkodowania za doznane urazy w wypadkach w pracy i wypadkach komunikacyjnych.